Sài Gòn lại chớm lạnh. Sài Gòn có một mùa thế, mưa rỉ rê thủ thỉ cả ngày, và quá nửa đêm thì sương lạnh rung từng thớ thịt. Bao giờ cũng ngắn ngủi quá đáng. Đêm, gái say với Sài Gòn, vụt qua những con đường tĩnh lặng đến thẫn thơ, hy len vào khối...

Sài Gòn lại chớm lạnh.
Sài Gòn có một mùa thế, mưa rỉ rê thủ thỉ cả ngày, và quá nửa đêm thì sương lạnh rung từng thớ thịt.

Đê mê.

Bao giờ cũng ngắn ngủi quá đáng.

Đêm, gái say với Sài Gòn, vụt qua những con đường tĩnh lặng đến thẫn thơ, lặng len vào khối lạnh bồng bềnh trên cầu. Gái lướt qua khuôn mặt đứa bạn. Chẳng thể giải thích tại sao, gái cũng ngây ngơ như nó thôi. Có lẽ gái đúng, có lẽ gái sai, nhưng rồi nó và gái hẳn vất vưỡng.

Đêm lạnh hơn, gái thèm cái giường có mùi cũ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s