Mùi

Image result for back of man tumblr

thỉnh thoảng, mình lại lơ bẫng ngửi thấy mùi bạn

 

mùi ảo giác hay mật nỗi nhớ

áo trên móc, tóc trên thơ

hay

lưng ngang phè, chân tréo ngoẹo

 

bạn ơi,

muốn ôm bạn

t h ê n g t h a n g

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s