vắn về #168hourscountdown

Nếu ai hỏi giờ tôi muốn sống thế nào, tôi sẽ trả lời ngay là sống thế này, sống như kiểu ở thời hiện tại. Tôi không định nghĩa tuổi trẻ giới hạn trong những con số, khoảng tuổi ấy, chừng mấy năm đó, còn trẻ lắm. Tôi là ở đây, lúc này.

#168hourscountdown đơn giản là những gì tôi học được mỗi ngày một chút, vui hơn một chút mỗi ngày.

À, tôi sẽ vẽ nữa!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s