Mấy đứa quá đáng

6
All images © Paolo Raeli

 

Tôi thích mấy đứa như thế, những kẻ tồn tại chả phải để thỏa mãn bất cứ ai. Gọi tụi nó điên, thiệt chả phải. Tụi nó tỉnh táo có thừa để biết đâu là hạn định, nhưng tụi nó quan tâm làm gì. Cái tụi nó quan tâm là tụi nó sướng thế nào thôi.

Nhận dạng mấy đứa này cực dễ. Tụi nó không bao giờ than buồn, không biết chán, càng không biết tủi. Thay vào đó, tụi nó biết sướng, biết đau và khổ hoài.

Lũ chúng nó chỉ biết làm hồng hộc, lụy tình vãi cả ra

Lũ dễ dãi – ai cũng tôn trọng.

Lũ sợ chết – ai cũng thương.

Image result for Paolo Raeli

Related image

Image result for Paolo Raeli

Image result for Paolo Raeli

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s